TR/ ENG
 
Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon

Tarihsel olarak yüksek enflasyon ve yüksek faiz oranları yatırımcıların Türkiye’deki performans beklentilerini şekillendirmekle birlikte yatırım sürelerini kısaltmış ve genel olarak sabit getirili finansal enstrümanları seçmelerine neden olmuştur. Halen yatırım yapılabilir perakende  varlıkların yaklaşık %80’lik kısmı kısa vadeli mevduatlardan oluşurken bunun büyük kısmı da TL mevduatlardır. Bu tercih de doğal olarak yatırımcıların kıstas getirisini aylık TL mevduat faizi haline getirmektedir. Bu davranış biçiminden hareketle Fokus olarak, kıstas getirisi KYD 1 aylık  net mevduat endeksi olan ve bunun üzerinde istikrarlı getiri sunmayı hedefleyen “Piyasa Nötr” Serbest Fon’u  23 Eylül 2013 tarihinde halka arz ettik. Ekli dosyada Fon’a ilişkin ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Fon’a ilişkin temel özellikler:

  •   Piyasa koşulları ne olursa olsun mutlak getiri hedeflemesi ve riske göre getirisinin güçlü olması.
  •   Fon izahnamesine uygun yönetildiği müddetçe stopaj kesintisi uygulanmaması.
  •   Piyasadaki başlıca varlık sınıflarıyla (döviz sepeti, sabit getirili varlıklar, hisse senetleri  vb.)   korelasyon      göstermemesi. Böylece Fon’un  getirileri finansal piyaslardaki oynaklıktan etkilenmemektedir.  
 

 

Performans Sunum Raporu - 2015

Performans Sunum Raporu - 2016

Performans Sunum Raporları - 2017/6

Performans Sunum Raporları - 2016/6

Performans Sunum Raporları - 2017/12

FYF Bilgi Formu 

İzahname Tadili 1 için tıklayınız

İzahname Tadili 2 için tıklayınız

İzahname Tadili 3 için tıklayınız

İzahname Tadili 4 için tıklayınız

İzahname Tadili 5 için tıklayınız

İzahname Tadili 6 için tıklayınız

İzahname Tadili 7 için tıklayınız

İzahname Tadili 8 İçin tıklayınız

İzahname Tadili 9 için tıklayınız

İzahname Tadili 10 için tıklayınız

İzahname Tadili 11 için tıklayınız

Daha detaylı bilgi için tıklayınız