TR/ ENG
 
Neden Bağımsız Portföy Yönetimi?

  

1.     Portföy yöneticilerinin şirket ortağı oldukları ve şirketin toplam başarısının, yönetilen portföylerin başarısıyla orantılı ölçüldüğü bağımsız Portföy Yönetimi modelinde, risk yönetimi ile dengelenmiş yüksek getiriye ulaşma hedefi daha ulaşılabilir ve gerçekçidir.
 
2.     Bağımsız Portföy Yönetimi şirketinin, portföy yöneticilerinin ve yatırımcılarının hedefleri birebir örtüşmektedir.
 
3.    2003 yılına kadar Türkiye`de sadece banka, aracı kurum ve sigorta şirketlerinin Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) kurma yetkileri vardı. Bu nedenle Portföy Yönetimi sektörü, Portföy Yönetim Şirketlerinin bağlı bulundukları banka ve aracı kurumların önceliklerinden tamamen bağımsız olarak gelişemedi. Şu anki mevzuat ise, bağımsız ortaklı ve sadece fon yönetimine odaklı portföy yönetim şirketlerinin kurulmasını mümkün kılmıştır.
 
4.     Bağımsız Portföy Yönetimi Şirketleri dışındaki Finansal Kurumlarda farklı ürünler, servisler ve hedefler de vardır ve bunlara da odaklanmaları, performans yaratmaları gerekmektedir. Bizimse tek işimiz yönettiğimiz portföylerin toplam getirisine odaklanmaktır.