TR/ ENG
 
Türkiye ve Dünyada Reel Getiriler ve Yatırım Alışkanlıkları

 Türkiye'de Bireysel Yatırımcıların Varlık Dağılımı: 

Yatırım Alışkanlıklarının Gelişimi ve Sebepleri:

Türkiye’deki tarihsel yüksek enflasyon ve yüksek faiz süreçleri, yatırımcıların yatırım ufkunu önemli şekilde kısaltmış ve ağırlıklı sabit getirili finansal ürünleri tercih etmelerine sebep olmuştur.

2001 yılına kadar bu enstrümanlar daha çok Repo, O/N mevduat Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili iken, özellikle 2004 sonrasında kısa vadeli mevduatlar daha ağırlıklı tercih edilmiştir.
Önceki sayfadaki grafikte de görüleceği üzere, şu anda Türkiye’deki yatırıma yöneltilmiş bireysel birikimlerin %78’i vadeli mevduat olarak değerlendirilmektedir. Mevduatların ortalama vadesi de 70 gün civarındadır.
Bu tercihi yapan yatırımcıların net reel getirileri tatminkâr mıdır konusunu inceleyeceğiz.
Türkiye'de Reel Faiz Oranlarının Gelişimi:

2007 ve sonrası... 

Düşen faiz ve enflasyon ortamında, yatırımlarını kısa vadeli TL mevduatta değerlendire yatırımcılar, gelinen faiz düzeylerinde, reel anlamda servetlerini eritmektedirler. Bu tespit, net reel getiri isteyen yatırımcıların farklı yatırım alternatiflerini ve profesyonel bağımsız Portföy Yönetim servislerini değerlendirmelerine sebep olmuştur.

Grafikte de net bir şekilde görüldüğü üzere Dünya’nın her yerinde reel getiri baskısı bulunmaktadır. Bu durum yatırımcılar için hem riskler, hem de fırsatlar yaratmaktadır. 

Dünyada Reel Getiriler: 

Grafikte de net bir şekilde görüldüğü üzere Dünya’nın her yerinde reel getiri baskısı bulunmaktadır. Bu durum yatırımcılar için hem riskler, hem de fırsatlar yaratmaktadır.

Grafikte de net bir şekilde görüldüğü üzere Dünya’nın her yerinde reel getiri baskısı bulunmaktadır. Bu durum yatırımcılar için hem riskler, hem de fırsatlar yaratmaktadır.